Пчелите събират нектар от цветовете на растенията, нали така? Разбира се. Всички знаем това. За да донесат до кошера три килограма нектар, те трябва да посетят над пет милиона цветчета. За това те извършват около 20 000 полета. А от това количество донесен нектар, пчелите произвеждат един килограм качествен мед. Как всъщност се случва това? Пчелата събирачка излиза от кошера, посещава десетки …стотици цветя, всмуква от тях нектар, събира го в медовото си стомахче, завръща се в кошера, изкарва нектара през хоботчето си и го предава на кошерните пчели. Те поемат от нея малки капчици нектар и го подлагат на по-нататъчната му обработка. Като краен резултат трябва да се получи пчелен мед, с достатъчно дълга трайност, който пчелите складират в питите за зимни запаси.

Внесеният в пчелното семейство нектар е със средно водно съдържание от 70%.
В този си вид той е НЕтраен!

Затова водата от него трябва да се извади, извлече по някакъв начин. Как става това? За да „узрее“ медът, пчелите многократно засмукват обработвания нектар и го изкарват обратно навън във вид на малки капчици. Представяте ли си го? Целта е, под влиянието на топлия въздух, който постъпва от входа на кошера и се движи нагоре, да го изсушат. Така водното съдържание постепенно се понижава, докато достигне нива от 20% и по-надолу. В процеса на обработката на нектара пчелите го обогатяват със секрети от слюнчестите си жлези. Така в течността попадат ензими, които разграждат сложните захари в състава и. Тук от особено значение е ферментът глюкооксидаза, с чието участие при окислението на глюкозата в нектара се образува глюконова киселина, при което се отделя водороден прекис и така се снижава стойността на pH в меда. Той става по-кисел, а благодарение на това придобива по-висока трайност. Веднага щом обработеният пчелен мед узрее /обикновено след един до три дни/, пчелите го консервират в килийките на питите, запечатвайки всяка една напълнена медова килийка с восъчно капаче.

ЗАПОМНЕТЕ! Запасите от храна при дивото, също както и при отглежданото от пчеларя пчелно семейство винаги се състоят само от висококачествен мед с водно съдържание от 16 до 20%. Съответно такова следва да бъде и във вашият буркан пчелен мед 🙂 И в тази връзка, колко процента е водното съдържание във вашия мед? Интересува ли ви? А попитахте ли пчеларя, от когото закупихте? А той знае ли въобще? Все хубави въпроси с червена лампа „Замисли се!“ 🙂

Добив на мед и ролята на пчеларя!

Основната задача на пчеларя, а и /както вече би трябвало да знаем от прочетеното по-горе/ основен проблем при това да консумираме качествен пчелен мед, се състои в това, да се открие най-подходящия момент за ваденето на меда, тъй като качеството на този продукт силно зависи от степента на неговата зрялост.
Сигурно сега се питате как пчеларя разпознава този момент?
Сравнително лесно 🙂 – По запечатаните с восък пчелни килийки.
Ако площта на медовата пита е запечатана от пчелите поне на две трети, то водното съдържание на меда в нея е обикновено под 18%. Ако питите все още не са запечатани в достатъчна степен, а при разтърсването им нектарът от тях изпръсква навън, това означава, че е необходимо пчеларя да прояви още търпение. Вижте видеото, което направих с телефона си преди последния медосбор.
Имам въпрос към вас: Да извадим ли меда от тази пчелна пита, или да проявим още търпение? Как ли съм постъпил? 🙂 🙂 🙂

Пуснахте ли си звука/ Вероятно някои от вас се чудят „Този пък …откъде накъде Alicia Keys? Че пък и „A Woman’s Worth“ за фон на видеото?“ Хъх. Отговорът е само в главата на авторЪТ. Знам само, че към този момент никак не беше случаен 🙂 🙂 🙂

В „Следващия епизод“ ще разкажа за това, какво следва след като питите с пчелен мед напуснат кошера. Как протича целия процес по МЕДОБЕРЪТ 🙂
Спазване на хигиена, разпечатване на питите, центрофугиране /пресоване/, филтриране на меда, избистряне, разфасоване, съхранение. Ще включа след всичко това и един абзац по темата за втечняването на меда /за всички, които желаят да консумират течен мед/ 🙂

Очаквайте! 🙂

А междувременно, може да разгледате пчелния мед, който предлагаме ние: