пчели на кълбо

“Един за всички – всички за един”, или какво се случва в къщата на пчелите през зимата?

Всъщност няма значение от каква перспектива ще погледнем върху Цялото, защото резултатът от всички възможни разсъждения е един и същ: “Пчелата” – това е съвкупното пчелно семейство.
Пчелата умира тогава, когато загине цялото пчелно семейство.

Пчелите просто ще си смукнат малко сироп …

“Тез пчели ми изядоха гроздето”
“Мани …тез пчели ми поразиха прасковите”
“Гледай …пълно с пчели”
Хъх
Дали наистина пчелите са способни на това, или им преписваме незаслужена вина от чисто незнание?
Ще ви кажа какво мисля аз …