Как дишат пчелите?

Не се бях замислял, докато преди години не започнах да наблюдавам процеса от близо на пчелина на GHoney при ежедневните си прегледи над семействата 🙂
Няма да изпадам в подробности по анатомия и физиология на медоносната пчела, тъй като рискувам да ви отегча, но може би най-важното, което искам да ви кажа е, че дишането при пчелата се извършва чрез трахеи /система от многобройни въздухоносни тръбици/, които пронизват цялото тяло и до­стигат до клетките. По този на­чин клетките се снабдяват с ки­слород непосредствено.

Вижте тези 10 секунди от видеото …

Забелязвате свиването и разширяването на коремчето, нали?

Вдишваният с въздух кислород се отвежда от трахеите до клетките, а образувалата се въглена киселина се изнася вън от тялото по обратен път. При този процес издишването е активен, а вдишването – пасивен процес. При свиване на коремчето и затваряне на коремните дихателни отвори става издишване, като нечистият въздух се отвежда навън през дихателните отвори, а при разширяване (отпускане) на коремчето стигмите се отварят и чистият въздух навлиза в трахеите.
Много интересно за мен бе да науча, че дихателните движения на пчелата се колебаят в доста широки граници, и това зависи от активността на пчелата, температурата и храната. Според Комаров 1948 г., когато е в покой, пчелата изразходва при 11 градуса по Целзий – 0,4 см3 кислород, а при 18,6 градуса по Целзий – 0,9 см3. При движение и 11 градуса по Целзий – до 65 см3, а при 35 градуса по Целзий – 68 см3. В летеж при 11 градуса по Целзий количеството на кислорода е 440 см3, а при 39 градуса по Целзий, докато пчелата лети, за да събира нектар, от който по-късно да направи мед – 460 см3 за един час. Представяте и си? От 0,9 в покой, до 460 см3 кислород в летеж.
Когато в гнездото има пило, усилен градеж или преработка на нектар, 15 000 пчели при 30-35 градуса по Целзий отделят за един час до 60 л въглена киселина и от 220 до 300 гр. вода. В семейството със същата сила през зимата за 1 час се изразходват 4л. въздух и се отделят 829 см3 въглена киселина.
Като човек, занимавайки се с пчели, отделям сериозно внимание върху посочените данни. И особено много по последните няколко изречения. Това според мен е една от многото изходни точки за спазване на добри пчеларски практики за доброто презимуване на пчелите.
Е? Breathe in – Breathe out!
Bee Positive и …диша(Й)те 🙂