Пчелния восък – скъп строителен материал!

Консумират 8кг. мед,
за да изградят 1кг восък,
с който да построят восъчни килийки, в които по-късно да съберат 20кг. мед.
Това малко ми прилича на това, да посееш едно зърно, а да роди цял клас! Хъх! 🙂