Част 2 на темата за пчелния прашец, където …

Пчелите прелитат от цвят на цвят и натрупват по тялото си хиляди микроскопични поленови зрънца. С помощта на четчиците на краката си и слюнката от слюнчестите жлези, оформят две пращецови топчета с общо тегло между 16 и 35мг. Тези прашецови топчета съдържат от 3 до 4 млн. различни прашецови зрънца. Представяте ли си?
Вижте картинката по-долу …

Защо пчелен прашец?

Забелязвате ли, че пчелата има три групи крачета? Всички те имат способността да се движат не само напред и назад, но и нагоре и надолу. Предните крачета /точно под главата/ са най-къси, но и най-подвижни. С тях пчелите чистят очите и пипалцата си от цветния прашец, както и извършват друга работа. Средните крачета се отличават от останалите по това, че накрая на свивката имат здрав хитинов шип, с който пчелите работнички разтоварват във восъчните килийки събрания и донесен цветен прашец. Задните крачета на пчелата са най-дълги и най-силни. С тях, с помощта на 8 хитинови гребенчета, пчелите-работнички правят на топчета събрания от цветята прашец, пренасят го до кошера в специално приспособление /кошничка/. Тя се намира на външната страна на крака и представлява удължена вдлъбнатина, която отстрани е обградена с дебели дъговито извити власинки, с насочени навътре върхове. Любопитен факт е, че майките и търтеите нямат описаните приспособления по крачетата за събиране и пренасяне на цветен прашец.

Защо пчелен прашец?

Заснех тази пчелна пита вчера привечер, когато преглеждах семействата, за да установя запасите на мед и прашец за зимата. Разгледайте я. Това е пита, като по учебник. В средата майката снася яйца /пило/, около анего пчелите правят венци с прашец и мед. Не е ли невероятно? Зимата е важно храната да е в близост. За това, в зависимост от силата, семейството си прави кълно на 5-6-7-8 пити. Най-малко половината площ на всяка пита трябва да е с мед и прашец. Минимум половината! За нормално презимуване.
За отглеждане на две ларви, пчелите изразходват пчелен прашец от една килийка, а за отглеждането на една пчела-работничка до момента на излюпването и са необходими от 120 до 140мг цветен прашец. За подържането на живота на една пчела-работничка през активния сезон /до 40-45 дни/ са необходими от 80 до 120мг. прашец.
И сега, чуйте внимателно какво показват проучванията:
За средно по големина и сила пчелно семейство, за една година са необходими от 16 до 18кг. цветен прашец. За силно семейство – до 30кг. прашец на година

OMG!!!

Можете ли да си представите камарата с цветни зърна? Изсипете бурканчето си с GHoney пчелен цветен прашец на плота на масата. Нали имате предвид, че това са приблизително 150гр.? Умножете ги по 100! Трудно е, нали? И това е обема прашец за само едно семейство, за година. В България към момента има регистрирани почти 1млн пчелни семейства. А в света??? Какво излиза? Светът е цветя. А цветята – това са душите на ангелите /както обичаше да казва моя учител по фотография Кольо Пейчев/. Оставям ви да си представяте … 🙂 гледайки клипчето, което заснех с телефона си това лято на входа на един от кошерите.

Събирачки на суперхрани! Пчелите! 😉 …

Премини към „Част 3“, в която ще говорим за ползите от пчелния прашец и начините на прием. Следете блога ни …
А до тогава, BeeStrong & BeePositive 😉