Колкото и да сте жадни, съществува някой, заради когото бихте отказали прохладна вода на себе си, отстъпквайки я на него.
Колкото и да сте уморени, съществуват завладяващи мелодии, заради които бихте отказали на собствения си сън, отстъпвайки с още една песен …и с още минута, и с още няколко кратки секунди …и с още един последен миг …
Не се отказвайте да следвате сърцето си, удължавайки онези, най-последни мигове! Те дефинират най-истинската принадлежност на вашата душа към най-недокоснатата любов, която ще познаете. Някога.
Нощ, потопена в любима музика от мен.

П.С. На корицата на една книжка, която държа в момента в ръцете си, пише: За приятелствата, които са се родили преди да знаем, че ще се познаваме!