ТЕ
са душата на лятото,
са часовникът на минутите на изобилието,
са бързото крило на парфюмите, издигащи се във въздуха,
са мисълта на изливащата се светлина,
са шепотът на спокойния въздух,
са песента на тихата атмосфера…
техният полет е видимият знак,
ясният музикален звук на безбройни малки радости,
раждат се от топлината и живеят в светлината.
ТЕ ни научават да разбираме интимния глас на най-щастливите часове на природата,
и ако има рай, то той би изглеждал също като тях – съвършен!
ТЕ
са щастливите пчели на GHoney!